Mediation is het oplossen van conflicten buiten de rechter om. De mediator (bemiddelaar) is onafhankelijk en begeleidt u om in overleg tot een oplossing te komen die voor alle partijen bevredigend is. Soms is het na een succesvolle mediation wenselijk of noodzakelijk de gemaakte onderlinge afspraken bij de rechtbank te laten vastleggen. Onze advocaat kan dat in voorkomende gevallen voor u verzorgen.

Onze mediators

De mediators van Winters Mediation zijn allen MfN-registermediator en voldoen aan de kwaliteitseisen die dit register stelt. Zij zijn tevens werkzaam als advocaat en/of hebben een achtergrond als bestuurder of trainer in het bedrijfsleven.
Allen hebben jarenlange ervaring met conflicthantering, conflictoplossing en conflictbegeleiding.

Deze bundeling van ervaringen en kwaliteiten geeft onze samenwerking diepgang en haalt het beste in eenieder naar boven. Dat blijkt een prettige meerwaarde voor cliënten. Wij hechten aan hoogwaardige kwaliteit en bieden graag een prettige en rustige omgeving , waarin letterlijk en figuurlijk licht en lucht ontstaat voor alle partijen.

Hoe werkt mediation?

Mediation komt voor op verschillende rechtsgebieden. Winters Mediation is onder andere gespecialiseerd in bemiddeling bij echtscheiding/ verbreken van relaties, erfrechtelijke aangelegenheden en mediation bij zakelijke conflicten, arbeids- en samenwerkingsgeschillen.

Tijdens het mediation-proces creëren wij inzicht en overzicht voor betrokken partijen door zowel de menselijke als zakelijke aspecten van het geschil in beeld te brengen en naast de problemen ook de mogelijke oplossingen te bespreken. Samen wordt er stapsgewijs naar een oplossing toegewerkt, die optimaal is voor alle partijen. Dit gebeurt met speciale aandacht voor communicatiepatronen en emoties.

 

Begeleiding van Winters Mediation

Onder begeleiding van Winters Mediation worden belangrijke zakelijke punten inzichtelijk en bespreekbaar, terwijl ook aandacht uitgaat naar de emoties die voor partijen een rol spelen. De hoofdlocatie van Winters Mediation bevindt zich op een landgoed in het buitengebied van Lochem op 3 minuten van de A1 bij Deventer, waar u even uit de waan van de dag komt en letterlijk in alle rust inzicht en overzicht krijgt. Daardoor kunt u de juiste beslissingen nemen. Zodat beide partijen na het gehele traject positief de toekomst tegemoet kunnen treden. Meestal zijn 3 tot 5 bijeenkomsten nodig.

Wilt u meer weten over mediation of bent u op zoek naar een mediator? Neem dan contact met ons op.