Ga naar hoofdinhoud
Hengelo: 074 700 21 07
Zutphen: 0575 54 18 57
Deventer: 0570 24 41 60
Lelystad: 0320 32 01 62
Lochem: 0575 54 18 57

Doel van Intervisie

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die met soortgelijke uitdagingen te maken hebben. Het doel van intervisie is om expertise tussen hen te bevorderen en de kwaliteit van hun aanpak te verbeteren en blijvend te ontwikkelen. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige werkmethode en is kent geen hiërarchische structuur.

In de advocatuur en bij medisch specialisten is deze vorm van kwaliteitstoetsing inmiddels gemeengoed aan het worden. In intervisiegroepen van ca. 6-8 personen worden casussen besproken die zich richten op de niet-inhoudelijke aspecten van vakbekwaamheid, bijvoorbeeld reflectie op ethisch handelen, professionele dilemma’s, beroepsattitude en de gevolgde aanpak van in de casus.

De intervisiegespreksleider

Het intervisiegesprek wordt geleid door een professionele gespreksleider. Dat is een academisch geschoolde en professionele (externe) gespreksleider. Hij is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de randvoorwaarden van intervisie, het procesverloop gedurende het gesprek en het borgen van de kwaliteit. De mediators en advocaat bij Winters Mediation nemen deel aan intervisiegroepen met advocaten en mediators uit andere praktijken. Ook hebben wij een professionele intervisie gespreksleider (Robert Evers) in ons team. Hij is door de NOvA aangewezen als deskundig gesprekleider en begeleidt inmiddels groepen advocaten bij hun intervisies.

Kwaliteitstoetsen Nederlandse Orde van Advocaten

Met ingang van 1 maart 2020 is het nieuwe artikel 26 van de Advocatenwet m.b.t. de kwaliteitstoetsen in werking getreden. Dit betekent dat advocaten gehouden zijn jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Deelname aan een intervisiegroep is een van mogelijkheden om te voldoen aan de kwaliteitstoetsen. Meer informatie is te vinden op de website van de NOvA.

Indien u individueel of als praktijk wilt deelnemen aan een intervisiegroep in de rechtsgebieden arbeidsrecht of ondernemingsrecht, neemt u dan contact op met Robert Evers.

Back To Top