Verschillende fases bij mediation

 

Tijdens het intakegesprek leggen onze mediators uit wat mediation precies inhoudt en hoe het traject er uit gaat zien. Ook wordt er een mediationovereenkomst ondertekend. Hierin wordt de geheimhouding vastgelegd en staan de spelregels waaraan de partijen en de mediator zich moeten houden. Als alle partijen de mediationovereenkomst ondertekend hebben, kan de mediation beginnen.

De mediationfase

In de mediationfase krijgen beide partijen de kans om hun verhaal te doen. Onze mediators zijn zeer ervaren en uitgerust met kennis en vaardigheden om partijen goed te begeleiden. Wij vinden het belangrijk dat alle partijen zich veilig voelen, zodat de bestaande pijnpunten inzichtelijk en bespreekbaar worden. Winters Mediation heeft oog en aandacht voor zowel de menselijke als de zakelijke kant van het conflict en brengt in gesprekken het groter geheel bij elkaar, zodat er uiteindelijk naar een oplossing toe kan worden gewerkt, die recht doet aan de belangen van alle partijen.

Bemiddeling bij scheiding of beëindiging van relatie

Als u uit elkaar gaat wordt er een convenant en (als u kinderen heeft) een ouderschapsplan opgesteld. Wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, moet er uiteindelijk een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank inclusief  het convenant en eventueel het ouderschapsplan. Zodra de rechtbank een beschikking heeft afgegeven en deze beschikking is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand, bent u officieel gescheiden. Onze advocaat kan deze gerechtelijke procedures voor u voeren. Daarmee kunnen wij u dus gedurende het hele proces van begin tot einde begeleiden.