skip to Main Content
Hengelo: 074 700 21 07
Zutphen: 0575 54 18 57
Deventer: 0570 24 41 60
Lelystad: 0320 32 01 62

Gespecialiseerde erfrecht advocaat en mediator voor het afhandelen van een nalatenschap

Een erfrecht advocaat/mediator helpt u als erfgenaam na het overlijden van een dierbare met de afwikkeling van de nalatenschap. U kunt als langstlevende echtgenoot, ouder, kind, broer of zus op grond van de wet erfgenaam worden. Ook kan de overledene u in het testament benoemd hebben. In beide situaties krijgt u te maken met het erfrecht. De mediator van Winters Mediation heeft jarenlange ervaring als erfrecht advocaat in familierecht aangelegenheden en begeleidt u graag om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen.

  • Gratis intakegesprek van 30 minuten
  • Afspraak ook mogelijk in de avond
  • Hulp van een mediator die tevens gespecialiseerd erfrecht advocaat is
  • Lid van vFAS en VvCp

Wilt u graag hulp van een deskundige mediator voor de afhandeling van een erfenis? Maak direct een afspraak met de erfrecht advocaat/mediator in Deventer. Een afspraak in Lelystad of Zutphen is ook mogelijk.

Een erfrecht advocaat/mediator inschakelen

Nalatenschapsmediation: testament opstellen

Voor uw overlijden kunt u worstelen met vragen over uw nalatenschap. In een testament kunt u vastleggen aan wie u uw geld en bezittingen geeft indien u komt te overlijden. Volgens de Nederlandse wet is het zo geregeld dat familieleden als eerste recht hebben op de erfenis wanneer er geen testament is opgesteld. Heeft u een conflict over het opstellen van een testament? Schakel dan de hulp in van Gudrun Winters. Ze is zowel mediator als erfrecht advocaat en beschikt daarmee over de juiste ervaring en expertise om uw geschil op te lossen.

Nalatenschapsmediation erfenis

Na het overlijden van een dierbare komen er veel belangrijke zaken af op een erfgenaam. Samen met eventuele andere erfgenamen moet u komen tot een goede verdeling van de nalatenschap. Om te voorkomen dat deze afhandeling tot extra emoties leidt in een toch al emotionele periode, kan het verstandig zijn een erfrecht mediator in te schakelen die ook advocaat is. Gezamenlijk bekijken we uw situatie en begeleiden we u om samen tot een oplossing te komen waar beide partijen tevreden mee zijn.

De erfrecht advocaat en mediator van Winters Mediation in Deventer

Gudrun Winters

drs. Gudrun Winters
MfN-geregistreerd mediator en familierecht- en erfrecht advocaat, aangesloten bij vFAS en VvCP

Gudrun Winters is mediator en erfrecht advocaat in Deventer. Ze is MfN-geregistreerd en lid van de vFAS. Gudrun heeft zich in de afgelopen 20 jaar steeds meer gespecialiseerd in familierecht. Ze ziet het als een uitdaging om complexe conflicten op te lossen en te doorbreken.

Erfrecht advocaat of mediator?

Bij een erfenis komen veel emoties kijken. Niet alleen verdriet en frustratie om het overlijden van uw dierbare, maar ook blijdschap om de erfenis is een emotie die vaak voorkomt. In deze emotionele periode is het lastig om tot rationele beslissingen te komen over de verdeling van de erfenis. Dit leidt vaak tot geschillen of zelfs grote conflicten. Ook bestaan er – soms lastige – wettelijke regels waar u zich aan dient te houden. Om deze redenen is het verstandig om een neutrale partij die verstand van zaken heeft te betrekken bij de erfenis.

U vraagt zich wellicht af of u beter voor een mediator of erfrecht advocaat kunt kiezen. Wanneer u de hulp van Winters Mediation inschakelt hoeft u hier niet over na te denken. Gudrun Winters is namelijk zowel mediator als erfrecht advocaat. Ze helpt en begeleidt u om tot de beste oplossing voor beide partijen te komen. Als gespecialiseerde advocaat heeft ze veel kennis van het erfrecht en houdt ze rekening met de juridische haalbaarheid van de gemaakte afspraken.

Neem contact op met een erfrecht advocaat/mediator via een van onderstaande buttons.

Erfrecht mediation

Met mediation komt u onder begeleiding van een mediator samen met de betrokken partijen tot een tevredenstellende oplossing. Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die u bij uw conflict kunt betrekken. De mediator is dus onpartijdig en maakt het conflict bespreekbaar. Door de jarenlange ervaring van onze mediators zijn zij zeer succesvol in conflicthantering, conflictoplossing en conflictbegeleiding.

Testament of wet?

De afwikkeling van een nalatenschap is afhankelijk van het feit of een overledene een testament had of niet. Wanneer er sprake is van een testament vormt deze de leidraad. Is er geen testament, dan wikkelen we de nalatenschap af volgens de wet. Hieronder bekijkt u de verschillen.

Testament

Een testament, oftewel een uiterste wilsbeschikking, bevat de wensen van de overledene. Hier staan zaken in als hoe iemand begraven wil worden, wie benoemd zijn tot erfgenamen en hoe de nalatenschap moet worden afgehandeld. Een erfgenaam treedt op als nieuwe eigenaar van de bezittingen van de overledene en van eventuele schulden. Ook kan een erflater een specifiek goed nalaten aan een persoon of instelling. Denk hierbij aan een sieraad, auto of geldbedrag. Dit heet een legaat.

Erfgenamen volgens de wet

Wanneer er geen testament is opgemaakt, wikkelen we de nalatenschap af volgens de wet. In het Burgerlijk Wetboek staat beschreven wie de erfgenamen zijn. In Nederland hanteren we een zogenaamd parenteel stelsel. Dit betekent dat er een rangorde is in erfgenamen, die in volgorde van belangrijkheid in de wet worden genoemd:

  1. Echtgenoot en kinderen
  2. Ouders, broers en zussen
  3. Grootouders
  4. Overgrootouders

Personen die samen in een categorie staan, erven voor gelijke delen. Indien er geen sprake is van categorie 1, gaat de erfenis door naar categorie 2, etc. Is er sprake van vooroverlijden van een erfgenaam, dan erven zijn bloedverwanten bij plaatsvervulling.

Kosten erfrecht advocaat in Deventer

Als u voor het eerst langskomt bij Winters Mediation  starten we altijd met een intakegesprek, zodat u uw situatie rustig kunt bespreken met de erfrecht advocaat in Deventer. De eerste 30 minuten van dit gesprek zijn kosteloos.

Tegemoetkoming kosten

Wanneer uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens liggen, krijgt u een tegemoetkoming in de kosten. U betaalt een eigen bijdrage, maar hoeft een gedeelte van de kosten niet te betalen. Controleer of dit in uw situatie geldt.

Verklaring van erfrecht

Wanneer u als erfgenaam benoemd bent, kunt u bij de notaris een verklaring van erfrecht laten opmaken. Deze verklaring dient als bewijs dat u erfgenaam bent. U heeft dit bijvoorbeeld nodig om bankzaken voor de overledene te regelen.

Wettelijke verdeling

Vanaf 2013 geldt in het erfrecht dat de langstlevende echtgenoot alle goederen van de nalatenschap krijgt toebedeeld. Hierbij is het onder de verplichting om ook alle schulden voor rekening te nemen. De eis hiervoor is dat een overledene gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. Onder goederen valt alles wat de overledene bezat aan spullen, rechten en vorderingen. Dit noemen we de wettelijke verdeling.

Testamentair executeur

Naast dat een erflater in een testament aangeeft wie erfgenamen zijn, benoemt hij ook een persoon of instelling tot testamentair executeur. Een executeur dient de afwikkeling van de nalatenschap te regelen. Hij heeft als taak de goederen te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen. In de meeste gevallen wijst een erflater ook specifieke taken toe aan de executeur. Een overlijden brengt immers veel zaken met zich mee, zoals het regelen van de begrafenis, opzeggen van contracten, verkopen van bezittingen en betalen van rekeningen.

Kind onterfd

Een erflater kan een of meerdere kinderen onterfd hebben. Echter, een onterfd kind houdt recht op zijn ‘legitieme portie’: het minimale wettelijke erfdeel. Het berekenen van dit deel, vergt veel onderzoek. Dit heeft onder andere te maken met tegenstrijdige belangen van diverse erfgenamen. Na vijf jaar kunt u geen aanspraak meer doen op de legitieme portie. De gespecialiseerde advocaat van Winters Mediation adviseert u graag over de procedures.

Meer informatie over de afhandeling van uw erfenis

Neem contact met ons op voor het inschakelen van een mediator of erfrecht advocaat in Deventer. We helpen u graag bij de afwikkeling van de nalatenschap. U kunt ons bereiken via  0570 – 24 41 60 of vul onderstaand contactformulier in.

Back To Top