Ga naar hoofdinhoud
Hengelo: 074 700 21 07
Zutphen: 0575 54 18 57
Deventer: 0570 24 41 60
Lelystad: 0320 32 01 62
Lochem: 0575 54 18 57

Hoeveel kost sorry? Of: wat is de prijs van escalatie?


Een klein ongemak in de onderlinge relatie. Het begint klein en hoe klein ook, soms groeit het onbedoeld uit tot iets groots. Tot iets ongrijpbaars met grote gevolgen. Zowel voor de direct betrokkenen als breder in het bedrijf.

Uit onderzoek blijkt dat het uitblijven van excuses kan leiden tot verstoorde beeldvorming op de werkvloer. Hoe langer een oprecht “sorry” uitblijft, hoe groter de kans op escalatie met navenante financiële gevolgen voor u als werkgever. Verstoorde verhoudingen, dalende productiviteit van medewerkers, langdurig ziekteverzuim en niet zelden ontslag.

In mijn mediationpraktijk komen met regelmaat zaken voorbij waarin werkgevers met de handen in hun haar zitten. Medewerker langdurig ziek thuis. Hakken in het zand aan beide kanten. De omgeving thuis en in het bedrijf laat alles ook niet ongemerkt aan zich voorbij gaan.

Kort geleden meldt zich na doorverwijzing door de bedrijfsarts een manager bij mij samen met zijn Engels sprekende medewerker. De situatie is zo geëscaleerd dat ik start met individuele gesprekken. Pas het derde en vierde gesprek zijn gezamenlijk met alle betrokkenen om tafel. De angel is eruit en in goed onderling overleg is een regeling getroffen waar zowel de medewerker als de directie achterstaat.
Het maken van excuses blijkt de doorbraak te hebben gegeven.

Excuses zijn onbetaalbaar: het maken ervan kost niks. Escalatie daarentegen leidt tot onnodig hoge kosten!

Back To Top