Ga naar hoofdinhoud
Hengelo: 074 700 21 07
Zutphen: 0575 54 18 57
Deventer: 0570 24 41 60
Lelystad: 0320 32 01 62
Lochem: 0575 54 18 57

Trouwplannen? Let op: belangrijke wetswijziging!

Heeft u plannen om in het huwelijksbootje te stappen? Houd er dan rekening mee dat er vanaf 1 januari 2018 nieuwe regels gaan gelden. Indien u al getrouwd bent in gemeenschap van goederen, dan blijven voor u de huidige regels gelden.

Eind maart is het initiatiefwetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen door de Eerste Kamer aangenomen. Deze nieuwe wet gaat gelden voor huwelijken gesloten vanaf 1 januari 2018. Wat voor gevolgen heeft dit voor u?

Getrouwd voor 1 januari 2018, zonder huwelijksvoorwaarden?

Indien u voor 1 januari 2018 trouwt zonder huwelijksvoorwaarden, dan worden zowel de bezittingen als de schulden van u en uw partner samengevoegd tot één gemeenschappelijk vermogen. Heeft één van de echtgenoten bijvoorbeeld een eigen woning en/of een studieschuld, dan zal dit ook tot de gemeenschap behoren. Daarnaast vallen schenkingen en erfenissen ook in de gemeenschap, tenzij de schenker of erflater een uitsluitingsclausule heeft opgenomen.

Wat gebeurt er bij een echtscheiding? Dan moeten alle bezittingen en schulden voor de helft worden verdeeld.

Trouwen na 1 januari 2018?

Vanaf 1 januari 2018 wordt de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt. Trouwt u na 1 januari 2018, dan zal uw huwelijksgemeenschap alleen nog alle goederen omvatten die tijdens het huwelijk zijn verkregen en de schulden die door echtgenoten tijdens het huwelijk zijn aangegaan. Alles wat u en uw partner voor het huwelijk had aan schulden en bezittingen is en blijft privé.

Had u voor het huwelijk al gezamenlijk vermogen, bijvoorbeeld een woning en de hypotheekschuld die is aangegaan ter financiering van de woning, dan zullen deze tot de gemeenschap gaan behoren.

Eigenlijk valt alleen alles wat u en uw partner tijdens het huwelijk opbouwen in de gemeenschap van goederen, behalve schenkingen en erfenissen.

 

Ondernemers en beperkte gemeenschap van goederen

Indien één van de echtgenoten tijdens het huwelijk een eigen bedrijf start, zal de waarde van de onderneming bij een toekomstige echtscheiding verdeeld moeten worden. In de nieuwe wet is een regeling opgenomen hoe om te gaan met de winst uit een onderneming welke niet in de gemeenschap valt, bijvoorbeeld omdat de onderneming al voor de huwelijksdag tot het vermogen van een echtgenoot behoorde. Bepaald is dat een redelijke vergoeding aan de gemeenschap verschuldigd is voor kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van de onderneming heeft aangewend, tenzij een dergelijke vergoeding al op een andere wijze aan beide echtgenoten ten goede is gekomen.

 

Voorkom verrassingen!

Het huwelijksvermogensrecht wordt er met de invoering van de nieuwe wet niet eenvoudiger op. Op het moment van huwelijksvoltrekking zal duidelijk moeten zijn wie welke bezittingen en schulden heeft. Ook is het van belang dat er tijdens het huwelijk een goede administratie bijgehouden wordt, om later, bijvoorbeeld om bij scheiding of overlijden discussie over de omvang van de beperkte gemeenschap te voorkomen. Aanstaande echtgenoten doen er verstandig aan zich voor het huwelijk te laten informeren over de gevolgen van het huwen in de beperktere gemeenschap van goederen, zoals de nieuwe wetgeving bepaalt.

Zorg dat u zich goed laat informeren als u voornemens bent binnenkort in het huwelijk te treden, zeker als u ondernemer bent of van plan bent om te worden. Ons kantoor kan u uitstekend adviseren en door de juiste vragen te stellen met u meedenken wat voor u en uw aanstaande echtgeno(o)t(e) het beste past, nu en voor de toekomst.

Back To Top